Τύλισος

Οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος με χώρο στάθμευσης, εκδοτήριο εισιτηρίων, υποδομές ΑΜΕΑ, χώρους υγιεινής

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ιωσήφ 1, 712 02 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: +30 2810 279241, +30 2810 279200, +30 2810 279100
Φαξ: +30 2810 343574
Έδρα: Ηράκλειο
E-mail: efahra@culture.gr
url: https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1708