Πατσός

Η πρόσβαση στο Σπήλαιο γίνεται από τον κεντρικό οδικό άξονα της επαρχίας Αμαρίου, ακολουθείται η διακλάδωση για την Πατσό και στη συνέχεια για το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου.

Επικοινωνία

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Αρκαδίου 214, Ρέθυμνο
Τηλ: +30 28310 23653, +30 28310 58842, +30 28310 29975
Fax: +30 28310 58843, +30 28310 29975
E-mail: efareth@culture.gr
url: https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1707