Μόχλος

Μέγιστος αριθμός επισκεπτών: είκοσι (20) άτομα ταυτόχρονα.

Επικοινωνία

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου
Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου,
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 74, 72100,
Άγιος Νικόλαος
Τηλέφωνο: +30 28410 28361,+30 28410 90511
Φαξ: +30 28410 25115
E-mail: efalas@culture.gr
https://www.culture.gov.gr/el/ministry/SitePages/viewyphresia.aspx?iID=1709